O firmie

Spółka Materials Design, Systems & Devices sp. z o.o. została założona w listopadzie 2018 przez trzech pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz spółkę InnoAGH sp. z o.o., której właścicielem jest AGH. Jest to spółka spin-off AGH i w zamyśle założycieli, ma to być spółka zajmująca się przede wszystkim praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych przez wspólników, osoby fizyczne w trakcie pracy na AGH, dotyczących projektowania i konstrukcji aparatury naukowo-badawczej oraz syntezy, charakteryzacji i teoretycznego modelowania i opisu właściwości materiałów funkcjonalnych.